Odsjek za njemački jezik i književnost Zenica

Dobrodošli dragi studenti!

18.01.2015.

Rezultati kolokvija Njemačka književnost prosvjetiteljstva

Filozofski fakultet u Zenici

Odsjek za njemački jezik i književnost

 

 

REZULTATI KOLOKVIJA IZ PREDMETA NJEMAČKA

KNJIŽEVNOST PROSVJETITELJSTVA

održanog 06. i 07.01.2015. godine

 

 

      I grupa                                                                       II grupa

 

Ajla Begić  9-                                                            Marina Derling  9-

Nadira Čeliković 8                                                    Vedrana Bilić 8

Amina Begović 8                                                       Nermina Krnjić 8

Ahmed Šišman 8-                                                      Ajdin Isaković 7+

Amina Babić 7+                                                         Meho Milak 7+

Marijana Šakić 6                                                        Ahmed Smaka 7

Emir Drino 5                                                              Ismeta Letić 6+

Silma Smajlović 5                                                      Ida Sivo 6+

Amira Bajramović 5                                                   Nezir Agić 6

Kadir Zekan 5                                                            Maid Numanović 6

Sandro Palavra 5                                                        Melisa Akvić 6

Damir Isaković 5                                                       Nermin Avdić 6

Ajna Mujezinović 5                                                   Amina Balagić 6-

Marijana Fedoš 5                                                       Haris Turalić 5

Merjema Alihodža 5                                                  Jasmin Beganović 5

Almedina Mahmić 5                                                  Rahima Torić 5

Anto Stapić  5                                                            Merima Podojak 5

Kanita Kavazović  5                                                  Belma Zukan 5

                                                                                   Ćerim Velid 5

                                                                                   Amela Ramić 5

                                                                                   Medina Fetić 5

                                                                                   Adi Kobilica 5

 

Uvid u radove: srijeda, 14.01.2015. godine u 10 sati!

 

Zenica, 13.01.2015.                                                                            prof. dr. Željko Uvanović

                                                                                                            v. as. mr. Mersiha Škrgić

 

18.01.2015.

Jezične vježbe njemačkog jezika V

Univerzitet u Zenici

Filozofski fakultet

Odsjek za njemački jezik i književnost

 

Rezultati drugog kolokvija iz predmeta Jezične vježbe njemačkog jezika V

 

                                              diktat                esej

Josip Laštro                         8                       7-8

Ivan Arapović                      7                        7+

Ermin Pezer                        7                      7-8

Andrea Čolić                       5                       7

Ismar Vehabović                5                      7

Dženita Škiljan                    5                   6-7

Amel Boloban                     6-                    5

Čerima Garanović              5                   6-7

 

Uvid u radove: srijeda, 21. 01.2015. u 10 .30 sati!

 

Zenica, 16.01.2015. godine                                                                                   doc. dr. Belma Šator

                                                                                                                               v. as. mr. Mersiha Škrgić

18.01.2015.

Rezultati kolokvija Njemačka književnost romantizma, bidermajera i Mlade Njemačke

Filozofski fakultet u Zenici 

Odsjek za njemački jezik i književnost

 

Rezultati kolokvija iz predmeta Njemačka književnost romantizma,

bidermajera i Mlade Njemačke

 

održanog 14.01.2015. godine

 

Selma Basara   8

Vedrana Bilić 8-

Ajdin Isaković 7

MatejaVuleta 7

Amra Veladžić 6+

Amina Mešković 5-6

Meho Milak 5

Dajana Žepačkić 5

Ana Šamija 5

 

Uvid u radove: srijeda, 21.01.2015. godine u 10.30 sati!

 

 

Zenica, 16.01.5015. godine                                                         van. prof. dr. Vahidin Preljević

                                                                                                 v. as. mr. Mersiha Škrgić

 

 

 

16.01.2015.

Rezultati testa iz predmeta "Prevođenje književnih tekstova"

Univerzitet u Zenici Filozofski fakultet Odsjek za njemački jezik i književnost PREVOĐENJE KNJIŽEVNIH TEKSTOVA: vježbe - konačne ocjene Bilić Azerina 8+ Dizdar Mahri 9 Sinanović Almir 9 Skopljak Saliha 6- Šavić Adis 6+ van. prof. dr. Vahidin Preljević v. as. mr. Irma Duraković Zenica, 16.01.2015. god.

25.12.2014.

Rezultati zadaće iz predmeta Jezične vježbe njemačkog jezika V

Univerzitet u Zenici

Filozofski fakultet

Odsjek za njemački jezik i književnost

 

Rezultati zadaće iz predmeta Jezične vježbe njemačkog jezika V

 

Garanović Čerima  5-6

Knežević Nela  7+

Boloban Amel   6-

 

Uvid u radove i konsultacije: srijeda, 29.12.2014. godine u 9.30 sati!

 

Zenica, 26.12.2014. godine                                                                               doc. dr. Belma Šator

                                                                                                                          v. as. mr. Mersiha  Škrgić

12.11.2014.

OBAVIJEST ZA STUDENTE DRUGE GODINE

Univerzitet u Zenici

Filozofski fakultet

Odsjek za njemački jezik i književnost

 

 

OBAVIJEST ZA STUDENTE DRUGE GODINE

 

Nastava iz predmeta Njemačka književnost romantizma, bidermajera i Mlade njemačke kod van. prof. dr. Vahidina Preljevića održat će se u petak, 14.11.2014. od 13.00 – 17.00 sati.

 

Zenica, 12.11.2014.

van. prof.  dr. Vahidin Preljević

10.11.2014.

OGLAS

Oglas za angažovanje studenta-saradnika (demonstratora)

Odsjek za njemački jezik i književnost oglašava potrebu za studentom-saradnikom (demonstratorom) na nastavnim predmetima:

1. Morfologija njemačkog jezika I
2. Sintaksa proste rečenice njemačkog jezika
3. Kontrastivna analiza sintaktičkih struktura njemačkog i b/h/s jezika

Pozivamo sve zainteresirane studente III i IV godine koji ispunjavaju uslove sa prosjekom ocjena od najmanje devet (9) iz navedenih predmeta da se prijave. Svoje aplikacije studenti mogu slati na germanistika.zenica@gmail.com.

Odsjek

08.10.2014.

REZULTATI ISPITA KOD PROF.DR. VAHIDINA PRELJEVIĆA OD 30.09.2014.

REZULTATI ISPITA KOD PROF.DR. VAHIDINA PRELJEVIĆA OD 30.09.2014.

 

Sturm und Drang i Weimarska klasika

 

Agić Nezir (5)

Derling Marina (5)

Muminović Nermin (5)

Rešić Hasna (5)

Vehabović Ismar (5)

 

Njemačka književnost prosvjetiteljstva

 

Fetić Medina (5)

Isaković Ajdin (5)

Mešković Amina (6)

Milak Meho (5)

 

Uvod u studij njemačke književnosti

 

Jusufović Alen (5)

Mahmutović Ilma (5)

Subašić Emina (5)

Žepačkić Dajana (5)

 

Prevođenje stučnih tekstova

 

Budimir Katarina (6)

 

Kultura i civilizacija njemačke

 

Garanović Čerima (7)

Knežević Nela (6)

Susak Arnela (7)

 

Kultura i civilizacija Švicarske i Austrije

 

Mehmedović Belma (6)

Pašanbegović Džemila (7)

08.10.2014.

NASTAVA KOD PROF. DR. VAHIDINA PRELJEVIĆA

Univerzitet u Zenici

Filozofski fakultet

Odsjek za njemački jezik i književnost

 

 

OBAVIJEST

 

NASTAVA KOD PROF. DR. VAHIDINA PRELJEVIĆA ZAKAZANA ZA 09.10.2014. GODINE SE OTKAZUJE A BIĆE NADOKNAĐENA U NAREDNOM PERIODU.

 

 

 

Zenica, 08.10.2014. godine                                                                           Odsjek

 

05.10.2014.

Rezultati ispita kod prof. dr. Zeljka Uvanovica

Rezultati ispita održanih 02.10.2014. Njemacka lirika i drama 20. st. 1. Armin Omerbasic (7) Njemacka knjizevnost realizma i naturalizma 1. Pasanbegovic Dzemila (8) 2. Resic Hasna (6) 3. Garanovic Cerima (6) 4. Susak Arnela (7) 5. Pezer Ermin (7) Zenica, 05.10.2014. godine prof. dr. Zeljko Uvanovic

02.10.2014.

Obavijest za studente prve godine

Univerzitet u Zenici Pedagoski fakultet Odsjek za njemacki jezik i knjizevnost Obavijest za studente prve godine Pismeni ispit (kolkvij) iz predmeta Jezicne vjezbe njemackog jezika I i II ce se odrzati u petak, 03.10.2014. godine u 16.00 sati. Zenica, 02.10.2014. godine Doc. dr. Belma Sator Mr. Maida Mujcic

29.09.2014.

Rezultati ispita kod prof. dr. Vahidina Preljevića

Rezultati ispita održanih 09.09.2014.

 

 

I.                   Kultura i civilizacija Švicarske i Austrije

 

Mehmedović Belma                5

 

II.                Uvod u studij književnosti

 

Subašić Emina                         5

 

 

III.             Kultura i civilizacija Njemačke

 

Boloban Amel                         5

Garanović Čerima                   5

Pezer Ermin                             7

Susak Arnela                           5

 

 

 

IV.             Sturm und Drang i Weimarska klasika

 

Knežević Nela              7

Muminović Nermin     5

Rešić Hasna                5

 

 

V.                Njemačka književnost prosvjetiteljstva

 

Derling Marina            5

Fetić Medina               5

Jusufović Alen            5

Livnjak Senad             5

Mešković Amina         5

 

 

Zenica, 29.09.2014. godine                                                      v. prof. dr. Vahidin Preljević

25.09.2014.

Oktobarski rok: Test iz predmeta "Prevođenje stručnih tekstova"

Test iz predemta "Prevođenje stručnih tekstova" održat će se u srijedu (03.10.2014.)u 12h. v.as.mr. Irma Duraković Zenica, 25.09.2014.godine

25.09.2014.

Rezultati ispita od 25.09.2014._prof. dr. Vedad Smailagić

Univerzitet u Zenici

Filozofski fakultet

Odsjek za njemački jezik i književnost

 

Rezultati ispita iz predmeta Semantika od 25.09.2014. godine

 

Budimir Katarina               5

 

Rezultati ispita iz predmeta Kontrastivna analiza sintaksičkih struktura njemačkog i B/H/S jezika od 25.09.2014. godine

 

  1. Kosović Mejra            5
  2. Skopljak Saliha           5
  3. Spahić Aida                 5
  4. Širić Željka                  5

Rezultati ispita iz predmeta Nastava njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi od 25.09.2014. godine

 

  1. Barbić Maja                5
  2. Kosović Mejra            7
  3. Skopljak Saliha           6
  4. Spahić Aida                 5
  5. Škember Nikolina        5
  6. Tufekčić Amer            6

Zenica, 25.09.2014. godine

Prof. dr. Vedad Smailagić

 

24.09.2014.

Rezultati ispita iz Sintakse proste rečenice njemačkog jezika i Sintakse složene rečenice u njemačkom jeziku

Filozofski fakultet u Zenici ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 24.09.2014. godine Rezultati ispita iz Sintakse proste rečenice njemačkog jezika Ispit su položili sljedeći studenti: 1. Čolić Andrea........................6 (šest) 2. Mehmedović Belma.............6 (šest) 3. Pezer Ermin..........................6 (šest) Upis ocjena u četvrtak 25.09.2014. godine u 9.00 h Prof.dr.sc. Memnuna Hasanica Rezultati ispita iz Sintakse složene rečenice u njemačkom jeziku : Nije niko položio! Prof.dr.sc. Memnuna Hasanica

22.09.2014.

Rezultati pismenog ispita, Morfolgija II, 22.09.2014.

Univerzitet u Zenici

Filozofski fakultet

Odsjek za njemački jezik i književnost

 

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Morfologija njemačkog jezika II od 22.09.2014. godine

 

Agić Nezir                   5

 

 

Zenica, 22.09.2014. godine

Prof. dr. Tomislav Talanga

18.09.2014.

Tvorba riječi u njemačkom jeziku - II. septembaski rok

Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Odsjek za njemački jezik i književnost


                                          OBAVIJEST ZA STUDENTE TREĆE GODINE

Obavještavaju se studenti treće godine da će se drugi septembarski rok iz predmeta Tvorba riječi u njemačkom jeziku održati u ponedjeljak, 22.09.2014. godine  u 8.00 sati (umjesto u 12.00 sati).

Zenica, 18.09.2014. godine

van. prof. dr. Memnuna Hasanica
as. Danijela Bradarić

18.09.2014.

Obavijest za studente prve godine

Univerzitet u Zenici Filozofski fakultet Odsjek za njemački jezik i knjizevnost Pismeni ispit iz predmeta Jezične vjezbe njemačkog jezika I i II kod mr. Maide Mujčić će se odrzati u petak, 19.09.2014. godine u 16.00 sati. Zenica, 18.09.2014. godine Doc. dr. Belma Šator Mr. Maida Mujčić

16.09.2014.

Rezultati pismenog ispita iz Jezičnih vjezbi njemačkog jezika V

Univerzitet u Zenici Filozofski fakultet Odsjek za njemački jezik i knjizevnost Rezultati pismenog ispita iz predmeta Jezične vjezbe njemačkog jezika V od 10.09.2014 godine: Diktat: Mejra Kosović 5 (33,5 grešaka) Ensara Telalović 5 (25 grešaka) Zenica, 16.09.2014. godine Van. prof. dr. Memnuna Hasanica Mr. Maida Mujčić

16.09.2014.

Obavijest, prof. dr. Smailagić

Univerzitet u Zenici

Filozofski fakultet

Odsjek za njemački jezik i književnost

 

Obavijest

 

Konsultacije, uvid u radove, usmeni ispit i upis ocjena kod prof. dr. Vedada Smailagića održat će se u četvrtak, 18.09.2014. godine u 9.30 sati.

 

Odsjek


Stariji postovi

Odsjek za njemački jezik i književnost Zenica
<< 01/2015 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


KORISNI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
362022

Powered by Blogger.ba